جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: امروز اگر نبود دستان باکفایت رزمندگان اقصی نقاط گیتی و حتی شیعه و سنی، اگر این مجاهده و بصیرت نبود باوجود این روحیه‌های استکباری و تکفیری و داعشی شاید از حرمین شریفین آثاری باقی نمی‌ماند.